አዲስ ምዝገባ ማመልከቻ

 

የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አዲስ ምዝገባ ማመልከቻ ቅጽ

ማሳሰቢያ፡ ይህ ማመልከቻ ቅፅ ተሞልቶ የአዲስ ምዝገባ ጥያቄ በሸኚ ደብዳቤ በሃይማኖት ተቋሙ መስራቾች ሰብሳቢ ወይም ፕሬዚዳንት ተፈርሞ ለካውንስሉ መቅረብ ይኖርበታል፡

ክፍል አንድ በአመልካቹ የሚሞላ:

እኔ

ሥም:
Field is required!
Field is required!
የአባት ስም:
Field is required!
Field is required!
የአባት ስም:
Field is required!
Field is required!
ከዚህ በታች የምሰጠው መረጃ በሙሉ ትክክለኛና እውነተኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
1. የአመልካች የቤተክርስቲያኑ፤የህብረቱ፤ የሚኒስትሪው፤ ስም
(የበለጠ ተፈላጊነት ያላቸውን ስሞች በማስቀደም በቅደም ተከተል ይፃፉ)
Field is required!
Field is required!
2. የሃይማኖት ተቋሙ ዓይነት
Field is required!
Field is required!
3. ቤተ ክርስቲያኑ ፤ ኅብረቱ፣ ሚኒስትሪው ፣ ለመንቀሳቀስ ያቀደበት ክልል ወይም የከተማ አስተዳደር
Field is required!
Field is required!
4. የቤተ ክርስቲያኑ ፤ የኅብረቱ ፤ የሚኒስትሪው ዋና መ/ቤት አድራሻ
ክልል/ከተማ አስተዳድር
Field is required!
Field is required!
ዞን/ክ/ከተማ
Field is required!
Field is required!
ወረዳ
Field is required!
Field is required!
ቀበሌ
Field is required!
Field is required!
የቤት ቁጥር
Field is required!
Field is required!
ስልክ ቁጥር
Field is required!
Field is required!
ፋክስ ቁጥር
Field is required!
Field is required!
ፖ.ሣ.ቁጥር
Field is required!
Field is required!
ኢ-ሜይል
Field is required!
Field is required!
5. ቤተ ክርስቲያኑ ፤ ኅብረቱ ፤ሚኒስትሪው የተቋቋመበት ዓላማ (ግልጽና አጠር ተደርጎ ይፃፋ)
Field is required!
Field is required!
6. በቤተ ክርስቲያኑ፤ በኅብረቱ፤ በሚኒስትሪው ሥራ አመራር ቦርድ/ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ እና ፕሬዚዳንት መካከል የሥጋና የጋብቻ ዝምድ ያለ ስለመሆኑ /የ √ ምልክት ያድርጉ/
Field is required!
Field is required!
ካለ ይብራራ
Field is required!
Field is required!

ከማመልከቻ ቅጹ ጋር ተያይዘው መቅረብ ያለባቸው ሰነዶች፤

• በካውንስሉ (ከዚህ በኋላ “ቤተ ክርስቲያን ፤ ህብረት፣ ሚኒስትሪ እየተባለ የሚጠራ የመሥራች አባላቱ ተወካዮች የተፈረመ መተዳደሪያ ደንብ፤
• በካውንስሉ (ከዚህ በኋላ “ቤተ ክርስቲያን ፣ ህብረት፣ ሚኒስትሪ እየተባለ የሚጠራ የመሥራች አባላቱ ተወካዮች የተፈረመ የመመስረቻ ጽሁፍ፤
• አባል መስራች ድርጅቶች በመተዳደሪያ ደንባቸው መሰረት ስልጣን ያለው አካል ተቋሙ የካውንስሉ አባል እንዲሆን የወሰነበት ሰነድ/ደብዳቤ/ቃለ-ጉባኤ፤
• የሃይማኖት ተቋሙን ለመመስረት የተስማሙበት ቃለ ጉባዔ፣
• የሃይማኖት ተቋሙ ተወካዮች፣ የሥራ አመራር ቦርድ ወይም የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ የተከናወነበት ቃለ ጉባኤ፤
• የተቋሙ መስራች ተወካዮች፣ የሥራ አመራር ቦርድ ወይም የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የፕሬዚዳንቱን ማንነትን የሚገልፅ መታወቂያ፣ ሙሉ የፊት ገፅን የሚያሳይ የፓስፖርት መጠን ያለው የቅርብ ጊዜ አንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ፤
ሰነዶችን፤ በማይክሮሶፍት ዎርድ / በፒዲኤፍ ፎረማት ይጫኑ
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
ማረጋገጫ፡
Field is required!
Field is required!
ስም
Field is required!
Field is required!
የአባት ስም
Field is required!
Field is required!