የኢትዮጵያ ካውንስል የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ተልዕኮ፡-

ቤተ እምነቶች፤ ኅብረቶች፤ ሚኒስትሪዎች እና ሌሎች ለተመሳሳይ ዓላማ የተቋቋሙ አካላት የታላቁ ተልዕኮን ግብ ማሳካት ይችሉ ዘንድ አስፈሊጊውን ድጋፍና እገዛ ማድረግ፤ የወንጌል አማኞችን የጋራ ችግሮች፤ ጥያቄዎችና በየወቅቱ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች የጋራ ድምጽ ሆኖ ማገልገል ፤
የአገሪቱ ሰሊም እንዲይናጋ ለመከላከል፤ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲያጋጥሙም የካውንስሉን አባላት በማስተባበር አዎንታዊ አስተዋጽዖ ማበርከት ፤ የአባላቱን የእርስ በርስ ግንኙነት ማጠናከርና መልካም ምሳሌነታቸው ጎልቶ እንዲታይ መደገፍ ነው፡፡

ተጨማሪ

የቅርብ ክንውኖች